Απαντήσεις θεμάτων πανελλαδικών εξετάσεων ΑΕΠΠ

Στη σελίδα αυτή υπάρχουν προτεινόμενες λύσεις για τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον" των ημερήσιων Γενικών Λυκείων.