Δομή Ακολουθίας

Πρωτεύουσες καρτέλες

 
Η δομή ακολουθίας χρησιμοποιείται για την επίλυση απλών προβλημάτων, όπου είναι δεδομένη η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών. Σ' αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε λυμένες ασκήσεις που χρησιμοποιούν την ακολουθιακή δομή εντολών.
 
(σελ.30, σχολικού εγχειριδίου)