Δομή Επιλογής

Πρωτεύουσες καρτέλες

 
Σ' αυτή τη σελίδα υπάρχουν λυμένες ασκήσεις που χρησιμοποιούν τη δομή επιλογής. Η δομή επιλογής περιλαμβάνει τον έλεγχο κάποιας συνθήκης που μπορεί να έχει δύο τιμές (Αληθής ή Ψευδής) και ακολουθεί η απόφαση εκτέλεσης κάποιας ενέργειας με βάση την τιμή της λογικής αυτής συνθήκης.
(σελ. 32, σχολικού εγχειριδίου).