Εισαγωγή στις δομές δεδομένων

 
Μια αναλυτική παρουσίαση για τις δομές δεδομένων με βάση τη θεωρία του σχολικού εγχειριδίου, καθώς και γραφική αναπαράσταση της δομής των πινάκων για καλύτερη κατανόηση.