Εντολή επανάληψης For

Πρωτεύουσες καρτέλες

 
Η εντολή FOR είναι ίσως η πιο γνωστή εντολή επανάληψης. Σχεδιάστηκε για την απλοποίηση του ελέγχου των επαναλήψεων με μετρητή (count-controlled loop). Χρησιμοποιείται για προκαθορισμένο αριθμό επαναλήψεων.
 
(Περισσότερα σελ. 103, σχολικού εγχειριδίου)
 
Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε ασκήσεις με την εντολή FOR που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τόσο τη δομή της εντολής όσο και τις διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης της. Οι ασκήσεις υλοποιούνται στη γλώσσα προγραμματισμού PASCAL.