Εντολή επανάληψης Repeat..until

Πρωτεύουσες καρτέλες

 
Η εντολή REPEAT - UNTIL είναι εντολή επανάληψης. Χρησιμοποιείται συνήθως για μη προκαθορισμένο αριθμό επαναλήψεων, όπου ο έλεγχος γίνεται στο τέλος του κύκλου (loop) των εντολών που επαναλαμβάνονται. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για προκαθορισμένο αριθμό επαναλήψεων.
 
(Περισσότερα σελ. 101, σχολικού εγχειριδίου)
 
Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε ασκήσεις με την εντολή REPEAT - UNTIL που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τόσο τη δομή της εντολής όσο και τους διαφορετικούς τρόπους χρήσης της. Οι ασκήσεις υλοποιούνται στη γλώσσα προγραμματισμού PASCAL.