Εντολή επιλογής Case

Πρωτεύουσες καρτέλες

 
Η εντολή CASE προσφέρει τη δυνατότητα πολλαπλής επιλογής. Ανάλογα με τις διάφορες τιμές που μπορεί να πάρει μια μεταβλητή έχουμε και την αντίστοιχη εκτέλεση μιας ή πολλών εντολών.
 
(Περισσότερα σελ. 93, σχολικού εγχειριδίου)
 
Στη σελίδα αυτή θα βρείτε ασκήσεις με την εντολή CASE που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη δομή της εντολής αλλά και τους διαφορετικούς τρόπους χρήσης της. Οι ασκήσεις υλοποιούνται στη γλώσσα προγραμματισμού PASCAL.