Προγράμματα

Πρωτεύουσες καρτέλες

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε λυμένες ασκήσεις για την ενότητα των προγραμμάτων. Ο προγραμματισμός αφορά τη διατύπωση ενός αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ. Πρόγραμμα είναι το σύνολο των εντολών που πρέπει να δοθούν στο υπολογιστή, ώστε να υλοποιηθεί ο αλγόριθμος για την επίλυση του προβλήματος.
 
(σελ. 117, σχολικού εγχειριδίου).