Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Πρωτεύουσες καρτέλες

 
Το "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον” είναι Πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα της Γ’ Τάξης των Γενικών Λυκείων, της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης του Κύκλου Πληροφορικής και Υπηρεσιών. Οι στόχοι του μαθήματος είναι: να αναπτύξουν οι μαθητές αναλυτική και συνθετική σκέψη,να αποκτήσουν ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα και να μπορούν να επιλύουν απλά σχετικά προβλήματα.
Αυτή η ενότητα του δικτυακού τόπου περιλαμβάνει ένα πλούσιο υποστηρικτικό υλικό, κατηγοριοποιημένο με βάση την ύλη του σχολικού εγχειριδίου και με διαβαθμισμένες ασκήσεις.