Δομημένος Προγραμματισμός (Pascal)

Πρωτεύουσες καρτέλες

 
 
Πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα της Γ’ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων μέχρι και το σχολικό έτος 2015-16. Η υποστήριξη του μαθήματος από το tolispougaridis.gr ολοκληρώθηκε, η ενότητα θα παραμείνει ως έχει για όσους ενδιαφέρονται γενικά για τον προγραμματισμό.