θεωρία ΑΕΠΠ

Το πρώτο μέρος της παρουσίασης των ενοτήτων 3.4 και 3.5 του σχολικού εγχειριδίου που αφορά τις δομές δεδομένων στοίβα και ουρά.

 
Μια ολοκληρωμένη παρουσίαση για την εισαγωγή στοιχείων σε μονοδιάστατο και δισδιάστατο πίνακα. Η παρουσίαση περιλαμβάνει και διαγραμματική απεικόνιση για καλύτερη κατανόηση.
 
 
Οι βασικές επεξεργασίες στους μονοδιάτατους πίνακες με αναλυτική επεξήγηση όλων των σημείων της ψευδογλώσσας.
 
 
Μια αναλυτική παρουσίαση για τις δομές δεδομένων με βάση τη θεωρία του σχολικού εγχειριδίου, καθώς και γραφική αναπαράσταση της δομής των πινάκων για καλύτερη κατανόηση.