Όσο..Επανάλαβε

Να δημιουργηθεί αλγόριθμος που διαβάζει έναν πίνακα 50 θέσεων (ακέραιες τιμές) με την προϋπόθεση ότι στο τέλος, όλα τα στοιχεία του πίνακα να είναι διαφορετικά. Ο αλγόριθμος θα πρέπει:
 
Α. Να ενημερώνει το χρήστη ποια θέση του πίνακα διαβάζεται κάθε φορά.
 
Β. Να διαβάζει το στοιχείο της κάθε θέσης του πίνακα και να αναζητά αν αυτό υπάρχει μέσα στον πίνακα. Σε περίπτωση που αυτό υπάρχει στον πίνακα, να ενημερώνει με μήνυμα σε ποια θέση του πίνακα βρέθηκε και να ξαναδιαβάζει το στοιχείο μέχρι να δοθεί κάποιο που δεν υπάρχει στον πίνακα.
 
Γ. Στην περίπτωση που το στοιχείο δεν υπάρχει στον πίνακα, να ενημερώνει με κατάλληλο μήνυμα ότι μπορεί να τοποθετηθεί στον πίνακα, να τοποθετεί το στοιχείο στο πίνακα και να διαβάζει το επόμενο στοιχείο.
Ένας εκπαιδευτικός έχει αποταμιεύσει στην τράπεζα το ποσό των 6500 €. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα υπολογίζει και θα εμφανίζει σε πόσα έτη ο εκπαιδευτικός θα έχει στην τράπεζα ποσό μεγαλύτερο από 22.000 €, αν είναι γνωστό ότι το ετήσιο επιτόκιο των καταθέσεων είναι 4,3%.
Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, το Υπουργείο Γεωργίας πρέπει να δώσει επιδοτήσεις στους 12.500 αγρότες για το έτος 2013 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα...
 
Να δημιουργηθεί υποπρόγραμμα το οποίο δέχεται ως παραμέτρους έναν πίνακα 50 στοιχείων τύπου χαρακτήρα και μια τιμή που αναζητά ο χρήστης και επιστρέφει την τιμή ΑΛΗΘΗΣ αν υπάρχει το στοιχείο στον πίνακα ή την τιμή ΨΕΥΔΗΣ αν δεν υπάρχει.
 
 
Να δημιουργηθεί αλγόριθμος που για άγνωστο αριθμό καταθετών, υπολογίζει και εμφανίζει το κέρδος ενός καταθέτη σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα...
 
 
Να δημιουργηθεί αλγόριθμος που δέχεται επαναληπτικά το όνομα και τους βαθμούς στα μαθήματα της πληροφορικής, των μαθηματικών και της έκθεσης, αγνώστου πλήθους μαθητών και εμφανίζει για κάθε μαθητή το όνομά του και τον μέσο όρο βαθμολογίας. Ο αλγόριθμος τερματίζεται όταν ως όνομα εισαχθεί η λέξη ΤΕΛΟΣ.
 
 
Να δημιουργηθεί αλγόριθμος ο οποίος διαβάζει από το πληκτρολόγιο το μισθό αγνώστου πλήθους υπαλλήλων και υπολογίζει και εμφανίζει το μέσο όρο των μισθών. Ο αλγόριθμος τερματίζεται όταν το άθροισμα των μισθών ξεπεράσει το ποσό των 12.000 €.