"Αν τότε αλλιώς" - Άσκηση 3 - Έλεγχος βάρους αθλητή

Ετικέτες: 
 
Να δημιουργήσετε αλγόριθμο ο οποίος δέχεται το βάρος ενός αθλητή και τον ενημερώνει με σχετικό μήνυμα αν μπορεί να αγωνιστεί με βάση τον παρακάτω πίνακα :
 
Βάρος
Μήνυμα
Κάτω από 70 κιλά
Δεν μπορείς να αγωνιστείς
από 70 κιλά έως 80 κιλά
Μπορείς να αγωνιστείς
80 κιλά
Όριο κιλών – μπορείς να αγωνιστείς
Πάνω από 80 κιλά
Δεν μπορείς να αγωνιστείς

 

Λύση: 
Αλγόριθμος Έλεγχος_Βάρους
Εμφάνισε “Παρακαλώ εισάγετε το βάρος του αθλητή”
Διάβασε βάρος
Αν βάρος < 70 τότε Εμφάνισε “Δεν μπορείς να αγωνιστείς”
Αλλιώς_αν βάρος >= 70 και βάρος < 80 τότε Εμφάνισε “ Μπορείς να αγωνιστείς”
Αλλιώς_αν βάρος = 80 τότε Εμφάνισε “Όριο κιλών – μπορείς να αγωνιστείς”
Αλλιώς Εμφάνισε “Δεν μπορείς να αγωνιστείς”
Τέλος_αν
Τέλος Έλεγχος_Βάρους