Βασικές επεξεργασίες μονοδιάστατων πινάκων

 
Οι βασικές επεξεργασίες στους μονοδιάτατους πίνακες με αναλυτική επεξήγηση όλων των σημείων της ψευδογλώσσας.