Δομή ακολουθίας - Άσκηση 2 - Υπολογισμός καθαρού μισθού

Να δημιουργηθεί αλγόριθμος που δέχεται τον ακαθάριστο μισθό ενός υπαλλήλου και υπολογίζει τον καθαρό μισθό του. Να σημειωθεί ότι ο υπάλληλος πρέπει να φορολογηθεί με 8%.
 
Λύση: 
Αλγόριθμος παράδειγμα_2
Εμφάνισε “Παρακαλώ εισάγετε τον ακαθάριστο μισθός σας”
Διάβασε ακαθάριστος
φόρος ← ακαθάριστος*(8/100)
καθαρός_μισθός ← ακαθάριστος – φόρος
Εμφάνισε “Ο καθαρός μισθό σας είναι :”,καθαρός_μισθός
Τέλος παράδειγμα_2