Εισαγωγή στοιχείων σε δομές δεδομένων

 
Μια ολοκληρωμένη παρουσίαση για την εισαγωγή στοιχείων σε μονοδιάστατο και δισδιάστατο πίνακα. Η παρουσίαση περιλαμβάνει και διαγραμματική απεικόνιση για καλύτερη κατανόηση.