Πίνακες - Άσκηση 1 - Υπολογισμός καθαρών αποδοχών υπαλλήλου

 
Να δημιουργηθεί αλγόριθμος ο οποίος διαβάζει τους ακαθάριστους μισθούς των 100 υπαλλήλων μιας εταιρείας και τους αποθηκεύει σε κατάλληλη δομή δεδομένων. Για κάθε υπάλληλο ο αλγόριθμος να εμφανίζει τον καθαρό μισθό του αν είναι γνωστό ότι ο φόρος εισοδήματος είναι 5%.
 
Λύση: 
Αλγόριθμος Καθαρές_αποδοχές
Για από 1 μέχρι 100
Εμφάνισε “Δώσε τον ακαθάριστο μισθό του”,i,”υπαλλήλου….:”
Διάβασε Π[i]
Καθαρός_μισθός ← Π[i] - Π[i]*(5/100)
Εμφάνισε “Οι καθαρές αποδοχές του”,i,”υπαλλήλου είναι…:”, Καθαρός_μισθός
Τέλος_επανάληψης
Τέλος Καθαρές_αποδοχές