Υποπρογράμματα - Procedures

Πρωτεύουσες καρτέλες

 
Μια διαδικασία είναι ένα υποπρόγραμμα και έχει την ίδια μορφή με ένα πρόγραμμα, με τη διαφορά ότι αντι της λέξης program στην πρώτη γραμμή, έχουμε τη λέξη procedure και μετά το τελευταίο end έχουμε ερωτηματικό (;) αντί της τελείας (.).
 
(Περισσότερα σελ. 111, σχολικού εγχειριδίου)
 
Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε ασκήσεις με διαδικασίες που θα σας βοηθήσου να κατανοήσετε τη λειτουργία αυτής της κατηγορίας υποπρογραμμάτων, τη σύνταξή και τη δομή τους, τις παραμέτρους που χρησιμοποιούν και τις περιπτώσεις που τις χρησιμοποιούμε. Οι ασκήσεις υλοποιούνται στη γλώσσα προγραμματισμού PASCAL.