"Όσο επανάλαβε" - Άσκηση 2 - Υπολογισμός μέσης βαθμολογίας αγνώστου πλήθος μαθητών

Ετικέτες: 
 
Να δημιουργηθεί αλγόριθμος που δέχεται επαναληπτικά το όνομα και τους βαθμούς στα μαθήματα της πληροφορικής, των μαθηματικών και της έκθεσης, αγνώστου πλήθους μαθητών και εμφανίζει για κάθε μαθητή το όνομά του και τον μέσο όρο βαθμολογίας. Ο αλγόριθμος τερματίζεται όταν ως όνομα εισαχθεί η λέξη ΤΕΛΟΣ.
 
Λύση: 
Αλγόριθμος βαθμολογία
Εμφάνισε “Δώσε το όνομα του 1ου μαθητή ”           
Διάβασε όνομα          
Εμφάνισε “Δώσε τους τρεις βαθμούς του 1ου μαθητή”
Διάβασε βαθμός1,βαθμός2,βαθμός3          
Όσο όνομα <> =” ΤΕΛΟΣ” επανέλαβε
    άθροισμα ← βαθμός1+ βαθμός2+ βαθμός3
    ΜΟ ← άθροισμα/3
    Εμφάνισε “ Ο ΜΟ του”, όνομα, ”είναι”, ΜΟ
    Εμφάνισε “Δώσε το όνομα του επόμενου μαθητή”            
    Διάβασε όνομα
    Εμφάνισε “Δώσε τους τρεις βαθμούς του επόμενου μαθητή”
    Διάβασε βαθμός1,βαθμός2,βαθμός3
Τέλος_επανάληψης
Τέλος βαθμολογία