ΑΕΠΠ - ΣΤΟΙΒΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑ - ΜΕΡΟΣ Α (ΘΕΩΡΙΑ)

Μάθημα: 
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον - ΓΕΛ
Ετικέτες: 

Το πρώτο μέρος της παρουσίασης των ενοτήτων 3.4 και 3.5 του σχολικού εγχειριδίου που αφορά τις δομές δεδομένων στοίβα και ουρά. Μαθήματα με απλό και κατανοητό τρόπο για όλους τους μαθητές!