ΒΙΝΤΕΟΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον - ΓΕΛ

Το πρώτο μέρος της παρουσίασης των ενοτήτων 3.4 και 3.5 του σχολικού εγχειριδίου που αφορά τις δομές δεδομένων στοίβα και ουρά. Μαθήματα με απλό και κατανοητό τρόπο για όλους τους μαθητές!

Το δεύτερο μέρος της παρουσίασης των ενοτήτων 3.4 και 3.5 του σχολικού εγχειριδίου που αφορά τις δομές δεδομένων στοίβα και ουρά. Μαθήματα με απλό και κατανοητό τρόπο για όλους τους μαθητές!


ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον - ΓΕΛ
Τίτλος Ημερομηνία

Procedures - Άσκηση 3 - Κλήση διαδικασίας μέσα σε δομή επανάληψης

Κυριακή, 29 Μάρτιος, 2015 - 14:12

Πίνακες - Άσκηση 4 - Πίνακας με μοναδικές τιμές

Πέμπτη, 31 Οκτώβριος, 2013 - 22:39

Προγράμματα - Άσκηση 5 - Μείωση αποδοχών

Κυριακή, 13 Οκτώβριος, 2013 - 15:20
Δομημένος Προγραμματισμός - ΕΠΑΛ
Τίτλος Ημερομηνία

Procedures - Άσκηση 2 - Συνδυαστική άσκηση

Σάββατο, 7 Μάρτιος, 2015 - 17:03

Εντολή if - Άσκηση 4 - Έλεγχος θερμοκρασίας

Σάββατο, 7 Μάρτιος, 2015 - 15:30

Εντολή if - Άσκηση 3 - Χρήση της συνάρτησης abs

Τετάρτη, 11 Φεβρουάριος, 2015 - 21:11

Εντολή for - Άσκηση 2 - Μισθοδοσία επιχείρησης

Τρίτη, 12 Νοέμβριος, 2013 - 13:30

Εντολή While - Άσκηση 2 - Συγκέντρωση χρημάτων για περιβαλλοντικά έργα

Δευτέρα, 11 Νοέμβριος, 2013 - 22:20

Εντολή for - Άσκηση 3 - Ανακύκλωση

Τρίτη, 29 Οκτώβριος, 2013 - 18:26

Εντολή While - Άσκηση 1 -Υπολογισμός μέσου όρου αγνώστου πλήθους αριθμών

Τρίτη, 10 Σεπτέμβριος, 2013 - 17:07

Σελίδες