ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον - ΓΕΛ
Τίτλος Ημερομηνία

"Όσο επανάλαβε" - Άσκηση 4 - Η αποταμίευση του εκπαιδευτικού

Σάββατο, 7 Σεπτέμβριος, 2013 - 22:23

Δομή ακολουθίας - Άσκηση 4 - Εύρεση του αθροίσματος των ψηφίων ενός τριψήφιου αριθμού

Κυριακή, 1 Σεπτέμβριος, 2013 - 21:55

Προγράμματα - Άσκηση 1 - Αγροτικές επιδοτήσεις

Τετάρτη, 28 Αύγουστος, 2013 - 16:11

Υποπρογράμματα - Άσκηση 2 - Αναζήτηση με υποπρόγραμμα

Τετάρτη, 10 Απρίλιος, 2013 - 22:47

Προγράμματα - Άσκηση 4 - ATM τράπεζας

Κυριακή, 7 Απρίλιος, 2013 - 16:24
Δομημένος Προγραμματισμός - ΕΠΑΛ
Τίτλος Ημερομηνία

Εντολή for - Άσκηση 1 - Διαγωνισμός ζωγραφικής

Σάββατο, 10 Αύγουστος, 2013 - 19:19

Εντολή Case - Άσκηση 1 - Κόστος ασφάλισης αυτοκινήτου

Τετάρτη, 10 Ιούλιος, 2013 - 17:06

Procedures - Άσκηση 1 - Χαρακτηρισμός ακινήτου με βάση την τιμή του

Πέμπτη, 27 Ιούνιος, 2013 - 21:12

Εντολή Repeat until - Άσκηση 1 - Ταμειακή μηχανή

Παρασκευή, 10 Μάιος, 2013 - 17:17

Functions - Άσκηση 1 - Υπολογισμός μεγίστου με χρήση συνάρτησης

Τετάρτη, 10 Απρίλιος, 2013 - 13:21

Σελίδες